Sider

onsdag, februar 17, 2016

Er Journalisten.dk's kritik af The Independent forfejlet?MANDAG kl 00.30 om natten udkom en artikel i Independent. Artiklens centrale påstand var, at der var tre flygtninge ud af de i alt 53 mistænkte gerningsmænd bag tyverierne og sexovergrebene på Köln banegård nytårsaften. Klokkeslættet for udgivelsen er vigtig, for som det skal vise sig, så tilskriver fagtidsskriftet Journalisten.dk to fejl til The Independent-artiklen, som ved nærmere eftersyn ikke lader sig opretholde.


Lad os starte med at konstatere, hvad de to fejl er, og derefter arbejde os baglæns. Journalist Rasmus Barlag opsummerer "fejlene" på Journalisten.dk således:For det første: Nu burde det være klart, hvorfor klokkeslættet for udgivelsen af The Independent-artiklen er relevant. For tallet 73 bliver nemlig først publiceret i tyske medier midt på dagen om mandagen kl. 16.22 i Frankfurter Algemeine. Jeg kan ikke finde tidligere eksempler på opdateringen af antallet af mistænkte, men under alle omstændigheder er tidsforskellen mellem London og Berlin kun 1 time, og The Independent kunne dermed næppe have udgivet tallet 73, for det var endnu ikke kommet ud, da artiklen blev udgivet!

For det andet: Efter artiklen i The Independent udkom, gik historiens citatkilde, Kölns Statsadvokat Ulrich Bremer, rigtignok i medierne og dementerede, hvad tidligere artikler havde sagt om antallet af flygtninge blandt de mistænkte.* Til AP sagde han følgende:Læg dog mærke til diskrepansen. I artiklen i Journalisten.dk har journalisten valgt at sætte citationstegn rundt om ordet 'flygtninge'. Men det gør hverken AP eller den nyhedskilde, som Journalisten.dk refererer til. Hvorfor laver Journalisten.dk disse citationstegn, når de ikke fremgår af det oprindelige AP-indlæg?

Min formodning er, at journalisten dermed vil sige, at Statsadvokaten i denne udtalelse til AP var slået om i "hverdagssprog," og at han derfor ikke formelt mente, at de mistænkte faktisk var flygtninge efter den korrekte definition af begrebet: nemlig folk, som er flygtet fra krig eller forfølgelse, og som derfor lever op til flygtningekonventionens beskyttelseskrav.

Hvis dette vitterligt er tilfældet -- hvis Journalisten.dk selv har tilføjet citationstegnene -- så holder det overhovedet ikke. Så er det fusk.

Jeg har tidligere demonstreret, hvorfor det Statsadvokat Ulrich Bremer har sagt til medierne er noget vrøvl. Han sløser med begreberne, og siger selvmodsigende ting til forskellige medier. Hans dementering af mediernes dækning holder ikke, heller ikke når Journalisten.dk genbruger det.   

For det tredje: I Journalisten.dk får man indtrykket af, at The Independent har citeret den på daværende tidspunkt fem dage gamle Welt-artikel for stort set alle påstande i deres egen artikel. F.eks. skriver Journalisten.dk, at The Independent "fejlfortolkede Die Welt," og kernestridspunktet i Journalisten-artiklen er således, at Ritzau (og andre danske medier) var kommet for skade at arve disse fejl, da de ikke var gået til originalkilden. Blandt fejlene er angiveligt, at Die Welt ikke skriver, om de mistænkte er flygtninge eller ej. Men dette er egentlig noget vås. For læser man artiklen i The Independent citeres Die Welt ikke for udsagnet om flygtninge overhovedet.

Det eneste The Independent citerer Die Welt for, er følgende, og intet andet:

The Indepedent citerer som angivet ovenfor kun Die Welt for oplysningen om de 1.054 anmeldelser, og ikke andet.

Tilbage står, hvis jeg har ret: The Independent begik lige nøjagtigt ingen fejl!

Hvad med ændringerne, som Independent har lavet af sin egen artikel? På sociale medier har fleret påpeget, at The Independent har ændret sin artikel fra søndag til mandag (se asterisk i bunden).

Det er rigtigt, at The Independent lavede overskriften om fra følgende:
Cologne: Only three out of 58 men arrested over mass sex attack on New Year's Eve are recent refugees

Til følgende:
Cologne: Three out of 58 men arrested over mass sex attack on New Year's Eve were refugees from Syria or Iraq
Men den ovenstående ændring er jo blot en præcisering af den tidligere påstand. Nemlig at kun tre af de daværende 58 sigtede personer kunne siges at være flygtninge. 

Øvrige ændringer, som The Independent har lavet er heller ikke substansændringer, men blot tilføjelser af bl.a. Bremers senere udtalelse om, at størsteparten af de mistænkte falder under den "generelle kategori af flygtninge." Og det er, som sagt, noget komplet vrøvl, der er modsagt af ham selv flere steder.

Du kan læse den arkiverede version af The Independent-artiklen her.* En cache-lagret version af artiklens overskrift viser, at artiklen første gang udkom om søndagen, d. 14. februar, 2016, men det ændrer ikke på, at The Independent ikke kunne have opsnappet de nye tal for antallet af mistænkte, da ændringerne af overskriften og tilføjelsen af Bremers senere udtalelser først blev indført kl. 00.30 d. 15. februar, dvs. godt før opdateringen af antallet af mistænkte indfandt sig i tyske medier. 

(H/T til Aria Shahzadi for hjælp med de arkiverede og cachede artikler)


1 kommentar:

 1. Kære Poya Pakzad

  Tak for kritik. Jeg vil forsøge at svare på de centrale påstande herunder, for jeg mener ikke, du har ret.

  Independent har bragt en artikel, som rummede to oplysninger, der ikke var rigtige på udgivelsestidspunktet. Den ene var, at der var tale om 58 mistænkte. Hvis Independent havde kontaktet hovedkilden – Kölns anklagemyndighed – i stedet for at citere kilden via en fem dage gammel artikel, havde avisen haft det korrekte tal, 73 mistænkte. Tallet blev samme dag bragt af tyske medier, som netop havde været i kontakt med hovedkilden.

  Den anden forkerte oplysning var, at der var tre flygtninge ud af de anholdte. Det havde Independent ikke belæg for at påstå. Independent bygger påstanden på, at to anholdte er fra Syrien og en fra Irak. Men det betyder ikke, at der er præcis tre flygtninge. Er der flere eller færre? Vi ved det ikke. Og jeg vil ikke spekulere i det. Problemet er, at Independent hævder at vide, at der er præcis tre flygtninge blandt de mistænkte.

  Tilbage står, at Independent har bragt to forkerte oplysninger. Hvis avisen havde kontaktet hovedkilden – Kölns statsanklager – havde de formentlig bragt korrekte oplysninger i stedet.

  Journalistens artikel afdækker disse fejl og går desuden videre til Ritzau, hvor fejlene rejste videre via et telegram til en række danske medier.

  Jeg er med på, at der bag denne afdækning af dårlig journalistisk praksis ligger en væsentlig politisk diskussion om, hvad flygtninge er, hvor sandsynligt det er at få flygtningestatus, hvis man er fra fx Algeriet eller Tunesien, og hvad statsanklagerens interesser er. Men det har intet med Journalistens historie at gøre, som er en klassisk afdækning af dårligt journalistisk håndværk.

  Du kritiserer også, at Journalisten sætter '' rundt om ordet 'flygtninge' i citatet fra Ulrich Bremer, og du formoder, at der er tale om fusk med sproget. Det kan jeg afvise. Der er tale om ren grammatik. Ifølge Journalistens grammatiske praksis sætter vi '' om fx navnet på en kategori, som der er tale om her, ligesom vi sætter ”” om skrevne citater, »« om talte citater, og '' om visse titler.

  Til sidst afviser du kritikken af, at Independent ikke har deklareret for deres læsere, at både overskrift og brødtekst i deres artikel er rettet. Du skriver, at der ikke er tale om substansændringer. Også her er jeg uenig.
  Når Independent fx ændrer overskriften fra, at 3 af 58 var ”flygtninge” til, at de var ”flygtninge fra Syrien eller Irak”, så er der for mig tale om en væsentlig indholdsmæssig ændring. Jeg synes, det skader Independents ellers høje troværdighed at holde ændringerne skjult for læserne.

  Jeg tror, vi er helt enig om, at der i allerhøjeste grad er brug for fakta og fair journalistik, når vi taler om flygtningesituationen. Netop derfor mener jeg, at Journalistens artikel er vigtig, fordi den afdækker et eksempel på det modsatte, som desværre fik lov at sprede sig bredt i den danske mediedam.

  Jeg ville i øvrigt ønske, at vi kunne have bragt Independents svar på kritikken i artiklen. Men de har desværre ikke svaret på vores henvendelser.

  Bedste hilsner

  Andreas Marckmann Andreassen
  Digital redaktør, Journalisten

  SvarSlet