Sider

tirsdag, februar 16, 2016

Kölns Statsadvokat Ulrich Bremer vrøvler i medierne

(opdatering i bunden)

Kölns statsadvokat Ulrich Bremer blev igår krydsciteret af The Independent for, at et flertal af de mistænkte nytårsaften var nordafrikanere, af "algiersk (25 personer), tunesisk (3) eller marokkansk (21) oprindelse."

Men Bremer udtaler senere til medierne, at hovedparten "falder under den generelle kategori af flygtninge". Faktisk udtaler han, at de tidligere artikler, der ligesom The Independent påstår, at der kun er tre flygtninge iblandt de mistænkte, er "totalt nonsens."

Men er det nu også sandt, at det ligefrem er "totalt nonsens"?


De to af Bremers udsagn, dels 1. at majoriteten af mistænkte er fra Algeriet og Marokko, dels 2. at hovedparten af dem "falder under den generelle kategori af flygtninge," er enten et markant sammenfald, eller også kan begge udsagn ikke være sande på samme tid. Det er overvejende sandsynligt, at Bremer tager fejl, når han siger, at hovedparten er "flygtninge".

Det hele bliver ekstra tåget, når Bremer senere giver den engelsksprogede tyske netavis, local.de, en tredje perspektivering om "majoriteten" af dem, han har udpeget som "flygtninge":

"The vast majority of suspects do not have permission to stay in Germany, but this is for different reasons, encompassing people whose asylum applications haven’t been accepted and illegal immigrants"

Det er mere sandsynligt, at hovedparten af de mistænkte falder under kategorien migranter, illegale immigranter og asylansøgere -- ikke nødvendigvis flygtninge. For flygtning, det er man først, når man har fået asyl og sin status som flygtning godkendt, eller sagt på en anden måde: når man lever op til FN’s flygtningekonventions beskyttelseskrav.

Af alle de af politiet hidtil udpegede mistænkte -- samlet set 73 -- kommer fire af dem fra tre lande, hvor der hersker krig: Syrien, Irak og Libyen. Langt størsteparten af migranter fra disse lande godkendes som flygtninge på flugt fra krig og forfølgelse.

Broderparten af de mistænkte er dog ifølge Bremer fra Algeriet og Marokko, og størsteparten af migranter fra disse lande får ikke deres asylsag godkendt, og de er ikke flygtninge. De _kan_ godt være personligt forfulgte men antallet af personligt forfulgte (eller flygtninge med beskyttelsesstatus) iblandt dem er forsvindende lille. For at gøre sagsbehandlingen (læs: udvisningen) af disse migranter hurtigere, har den tyske regeringskoalition fornyligt vedtaget at lave en udvidelse af listen over sikre lande med bl.a. Marokko, Tunesien og Algeriet.

At betegnelsen flygtning af nogle medier (fx ved redaktionelt dekret i Al Jazeera) og i daglig tale blandt mange bruges om _alle_ de migranter, som er i bevægelse mod Europa, gør ikke betegnelsen mere rigtig.

Det er pressens opgave at huske at sondre imellem kategorierne.
Faktisk mente pressen selv sidste år, at det var en rigtig god idé at sondre, da stort set alle landsdækkende danske aviser og flere regionale aviser (inklusiv tidsskrifter såsom videnskab.dk) i august, september og oktober udgav (næsten identiske) artikler med begrebsdefinitioner, der skelnede mellem begreberne asylansøger og flygtning. Google it.

Flere af de migranter, som er flygtet fra krig og forfølgelse, og som ikke kan vende tilbage til deres hjemland af hensyn til deres sikkerhed, har flere steder heriblandt i DK set sig nødsaget til at markere offentlig afstand over for de seksuelle krænkelser i Köln for at modarbejde den miskredit og det stigma ("rapefugees"), som hele sagen har bragt dem i.

De fortjener, og vi fortjener, at dækningen er præcis, og at vi er præcise i vores omtale. Det har Statsadvokat Ulrich Bremer ikke været.

Opdatering (kl. 16.41):

Via Jesper Vind på Facebook: "Fakta er at der er 1075 anmeldelser, herunder 467 der handler om seksuelle ting. Politiet i Køln har pt opsporet 73 mistænkte, der har flg statsborgerskaber: 30 marokkanere, 27 algerier, 3 tuneser, 1 libyer, 4 irakere, 1 montenegriner, 3 syrere, 3 tyskere."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar