Sider

onsdag, marts 30, 2016

Yours truly

"Jeg har lyst til at sige ingen nævnt, ingen glemt, men jeg løber risikoen, fordi jeg bliver glad på demokratiets, oplysningens og repræsentationens vegne, hver gang jeg læser eller hører f.eks. Khaterah Parwani, Yahya Hassan, Zubair Butt Hussain, Poya Pakzad, Haifaa Awad, Abdel Aziz Mahmoud, Jakob Sheikh, Natasha Al-Hariri, Ayse Dude Tepe og Sherin Khankan – uagtet, at jeg ikke altid er enig."
http://politiken.dk/debat/profiler/uffeelbak/ECE3101959/frihedsrettigheder-gaelder-ogsaa-for-muslimer/

mandag, februar 22, 2016

Sanktioner for menneskerettigheder? Den iranske case.

Jeg kan godt forstå, at mange er lorne ved, at man i forbindelse med atomaftalen med Iran har ophævet handelssanktionerne imod landet. I dag strømmer mange vestlige lande og virksomheder til Iran for at sikre sig lukrative handelsaftaler med det det olierige land.  


Hvorfor handle med et land, som begår så mange menneskeretskrænkelser imod sin egen civilbefolkning?

Et land, som bedriver, hvad der ligner en regional dominanspolitik?

Burde man ikke i stedet koble ophævelsen af sanktioner på Irans efterlevelse af menneskerettighederne?


Disse spørgsmål -- konstrueret som rene stråmænd her -- er både forståelige og helt og aldeles rimelige:

Iran har et elendigt generalieblad, når det kommer til efterlevelsen af menneskerettighederne; der er ingen fri presse; ingen ytringsfrihed; der er drakoniske straffe for kritisk politisk virksomhed; friheden i landet er stærk begrænset på alle mulige områder; Iran fører en aggressiv politik i Syrien i forsøget på at vedligeholde Assad-regimet; og regimet støtter væbnede grupper i regionen, som er registreret på amerikanske og europæiske terror-lister.
 

Alligevel ville det være en dårlig politik at hægte ophævelsen af handelsblokaden på efterlevelsen af menneskerettighederne. Disse grunde vil jeg komme nærmere ind på i det følgende: 

1.

Først og fremmest bør det nævnes, at det ikke er alle sanktioner mod Iran, som er blevet ophævet. Sanktioner omhandlende Irans menneskerettighedsovertrædelser, den iranske Revolutiongarde, våbenudvikling og støtte til terror, er stadig på plads, og de er ikke blevet ophævet.

Som "Richard Nephew, lead sanctions expert for the U.S. team negotiating" fortæller National Public Radio, så er flere sanktioner imod Iran stadig i hævd:

SHAPIRO: Well, as we just heard, the U.S. is keeping in place sanctions related to Iran's support for terrorism and its ballistic missile program. What else?
NEPHEW: Well, we're also keeping in place the architecture of the financial sanctions that really put the main squeeze on Iran's economy starting in 2010. And these sanctions allowed the United States government to prohibit anyone who does business with certain identified Iranian bad actors from doing business inside the United States.

2.
For det andet blev den oprindelige handelsblokade -- som nu er ved at blive gradvist ophævet som følge af den endeligt indgåede atomaftale mellem Iran og P5+1 -- indført som følge af Irans manglende efterlevelse af de fremsatte krav af Det Internationale Atom-Energi Agentur (IAEA) til atomprogrammets gennemsigtighed. Blokaden handlede ikke om Irans efterlevelse af menneskerettighedskonventionerne, da en handelsblokade ikke er egnet til at fremme menneskerettighederne.

Atomkonflikten mellem Iran og USA varede i knap 25 år. De første amerikanske sanktioner rettet mod Irans atom-bestræbelser blev indført for 21 år siden i 1995 under Clinton-administrationen. Konflikten var ved flere instanser tæt på at udvikle sig til en reel krig. Mere end 25 års hårdknude, og mere end 30 års fear-mongering, cyberkrig, covert warfare og raslen med krigssablen er blevet løst gennem målrettet international diplomati.

Det var en atomaftale, som øger den allerede vidtrækkende overvågning af Irans atomprogram, og som sætter dybe begrænsninger på selve programmet, der til sammen udgør en verificerbar garant for, at Iran hverken kan blive en 'tærskelmagt' eller en atomvåbenmagt.

Det var første gang, at USA og Iran havde sat sig sammen til et direkte møde siden gidselkrisen i kølvandet på den islamiske revolution, og det endte efter møjsommelige bestræbelser med en diplomatisk aftale, som sikrer, at Iran ikke kan producere atomvåben i den overskuelige fremtid.

Rabiate og konfrontatoriske stemmers dystre prognoser og konfliktprofitering blev afbrudt og tilbagevist over hele linjen -- både iblandt hardlinere i Iran og i USA. Som den danske Iranekspert, Janne Bjerre Christensen fra DIIS, skriver i tidsskriftet RÆSON, er aftalen med til at styrke den (komparativt set) moderate fløj i iransk politik. Om ikke andet, så er atomaftalen en kærkommen omend lille udvikling i den rigtige retning for civilbefolkningen inde i Iran. 

En krig blev undgået med atomaftalen, og det er bestemt ingen lille ting. Hvis vi herhjemme har en tendens til at tage let og eventyrisk på krig, så er det fordi, vi ikke mærker krigens konsekvenser på egen krop. En krig ville have været det absolut værste udfald af atomstriden.

Normen plejer at være, at diplomati først for alvor skrider ind, når krige skal nedtrappes og våbenhviler skal indgås. Med atomaftalen mellem Iran og USA fik vi derimod gennem en ihærdig og stædig indsats fra det internationale samfund, heriblandt EU, en historisk, diplomatisk aftale, som faktisk forhindrede en krig, før den brød ud. Det er virkelig 'no small feat', og det tjener som et internationalt eksempel til forfølgelse.

3.

For det tredje ville en en fornyelse af handelsblokaden mod Iran ikke være bidragende til Irans efterlevelse af menneskerettighederne, så ideen om at koble sanktioner op på menneskerettighederne er dårlig politik. Civilbefolkningen, som de "forkrøblende" sanktioner rammer værst, oplever ingen fremgang i deres menneskerettigheder på kort sigt som følge af sanktionerne, og med al sandsynlighed heller ikke på lang sigt.

Tværtimod oplever befolkningen en massiv forværring af deres levevilkår, og der er en masse empiri og erfaring, som viser, at det stik modsatte end en fremdrift i menneskerettighedstilstanden vil være tilfældet. Nemlig at regimet vil stramme grebet om civilbefolkningen yderligere; at regimet vil blive mindre lydigt i dets omgang med dets fjender i udlandet; at menneskerettighederne vil lide et tab; og at chancen for en militær konflikt vil stige betragteligt.

Inden jeg henviser og citerer fra noget af den litteratur, som sætter skarpt på problemerne omkring sanktioner som politisk pressionsmiddel, bør det nævnes, at den iranske befolkning heller ikke støtter sanktionspolitikken. Det burde egentlig ikke komme som nogen overraskelse, at befolkningen ikke støtter en forarmelsespolitik, der designet til at påføre dem ulykker, nød og afsavn. Derfor er det i sig selv paradoksalt at advokere for handelssanktioner med udgangspunkt i et ønske om at fremme menneskerettighederne, når end ikke befolkningen i Iran har antydet ønsker om, at udlandet skal føre sanktioner imod dem.

Den eksil-iranske menneskerettighedsorganisation, International Campaign for Human Rights in Iran, udgav sågar en rapport sidste år, i hvilken de interviewer spidserne i den iranske opposition om deres holdning til sanktionerne og atomaftalen.

Dette er fra pressemeddelelsen til rapporten:
The report, High Hopes, Tempered Expectations: Views from Iran on the Nuclear Negotiations, features interviews with an array of Iranians—former political prisoners, filmmakers, political scientists, civil rights lawyers, playwrights, journalists, actors, economists, novelists, publishers, theater directors (some of them belonging to two or more of these categories, former political prisoner being the most common). In other words, these are not big fans of the Iranian government. Indeed, for personal security reasons some agreed to participate in the report only on condition of anonymity.

And the International Campaign for Human Rights in Iran itself is anything but enthusiastic about the Islamic Republic: the vast majority of its reports, videos and activity document the regime’s brutal repression and condemn its systematic rights violations in unflinching terms.

This report thus provides a vital perspective, one that’s been largely absent in the global debate about the nuclear deal—and in some cases misrepresented (for example, by neoconservative pundits who claim the deal is a gift to the regime and sells the Iranian opposition short). This report reveals what the regime’s critics, opponents, and victims, inside the country, actually think about this critical issue.

Take a Breath and Demand our Rights
“All of the individuals interviewed felt sanctions and Iran’s international isolation have profoundly hurt Iranian society,” the report’s authors note, “negatively affecting all spheres of economic, political, and cultural life, with especially dire consequences for the lower socioeconomic strata.”

Janne Bjerre Christensen har også skrevet en lang og kritisk forskningrapport om sanktionerne mod Iran hos Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS. .pdf) Jeg citerer:
"Selvom sanktionerne har markante konsekvenser for den politiske situation, må man understrege, at de undergraver samfundet mere end staten. [115] Det er primært befolkningen, som nu rammes af Vestens ‘normative invasion’, som Seyed Kazem Sajjadpour, tidligere iransk FN-ambassadør, kalder det: ‘Vesten ønsker at få Iran til at eksplodere indefra og bruger befolkningen som våben. Det er ondt. Og det er naivt’. [116] Sanktionerne har et hav af negative konsekvenser i forhold til det iranske civilsamfund, i forhold til unge og kvinders vilkår, og de medfører en omfattende medicinmangel, som truer med at skabe en humanitær krise. Om de konsekvenser er tilsigtede eller ej, kan man have sin tvivl om. Kongresmedlem Brad Sherman sagde i december 2012: ‘Critics [of the sanctions] argued that these measures will hurt the Iranian people. Quite frankly, we need to do just that’. [117] Som en iransk økonom siger: ‘USA’s retorik har ændret sig. Fra at tale om ‘smarte’ sanktioner og ‘laser-præcision’, er befolkningens problemer/lidelser/ nu blevet reduceret til ‘collateral damage’. [118]" (s. 35ff, min fremhævning)

4.
 
For det fjerde virker sanktioner sjældent efter hensigten. Lad os kort kigge på beskaffenheden af sanktioner som politisk pressionsmiddel. Hvis sanktionerne skulle fremme menneskerettighederne på lang sigt i Iran, så skulle sanktionerne bevirke intet mindre end et regimeskifte med en lykkelig udgang. Det er dog noget, som vi har tæt på nul erfaringer med. Ideen om regimeskifte med en lykkelig udgang, afstedkommet ved hjælp af krig eller sanktioner som pressionsmiddel, er en forfængelig neokonservativ ønskedrøm, der op gennem nylig historie har skabt enorme menneskelige lidelser.

Natasha Bahrami og Trita Parsi har i The Boston Review taget et  kritisk blik på sanktionerne gennem den eksisterende empiri på området. Artiklen fortjener et langt citat. Forfatterne kalder sanktioner for et "Tool of Failure" og skriver, bl.a.:
Some scholars have found in sanctions limited success. A widely cited study by Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, and Kimberly Ann Elliot holds that of 116 cases of sanctions since 1914, only 34 percent have been successful.1 Scrutiny of those cases, however, suggests an even lower rate. Security expert Robert Pape argues that only five of the 40 reported successes were correctly designated; the majority was settled by the threat or use of military force rather than by sanctions, as the study had not adequately controlled for military intervention. Pape notes that economic sanctions “are often a prelude to using force, not an alternative to using force.”2 Indeed, other studies have shown that broad economic sanctions actually increase the likelihood of military conflict.3 [...]

The data, collected in the Threat and Imposition of Sanctions (TIES) database, show that total embargoes are far less likely to succeed than limited sanctions. The TIES database identifies 365 cases of partial economic embargoes, 138 implemented by the United States. Surprisingly only four of the U.S.-imposed sanctions, less than 3 percent, are designated as having achieved full acquiescence to U.S. demands. These include minor economic sanctions against Venezuela to improve environmental practices, and against South Korea, India, and the European Union to induce changes in trade policy.4

States that endured broad economic sanctions complied even less frequently with demands. The TIES database identifies 33 cases of total embargoes against 23 states, 12 of which were initiated by the United States. Of these twelve, TIES categorizes three as fully successful, but a closer look proves otherwise.5 [...]

While there is little evidence to suggest that broad sanctions support democratic transition, we know that they often obstruct human rights efforts and can strengthen a repressive regime.

A range of sanctions scholarship focuses on ways in which authoritarian states use external sanctions to cement their hold on power, regardless of how severe the overall economic costs are.15
Political scientist Daniel Drezner observes that broad economic sanctions not only tend to intensify pressure on politically weak groups, but that target governments are increasingly able to manipulate the effects of sanctions to benefit their supporters and constituencies.16 And David Lektzian and Mark Souva, experts in economic sanctions and international disputes, advise against the imposition of broad economic sanctions in non-democratic countries as the economic cost is often felt hardest by the population. They argue that broad economic sanctions increase a regime’s ability to extract rents and secure the loyalty of its support base.17
Reinforcing the importance of repression as a political strategy among authoritarian regimes, economist Ronald Wintrobe has targeted the correlation between the economic performance of a regime and the level of political repression. If the economy of a regime declines due to the effects of broad economic sanctions, a decrease in loyalty necessitates an increase in repression to ensure survival. Conversely, Wintrobe’s economic model shows a decrease in repression as economic performance improves and the ability to buy loyalty increases the regime’s confidence in its sustainability [...]

Additional research is needed on the apparent inverse correlation between broad economic sanctions and democratization. The existing data, however, suggest that states and indigenous pro-democracy groups should be cautious about using economic sanctions as a tool in their struggles against authoritarian regimes. The data not only show that dictatorships faced with sanctions tend to enhance their grip on power, but also that successful cases of democratization have overwhelmingly occurred in the absence of broad economic sanctions. While the evidence may present an inconvenient reality for national legislatures poised to use sanctions to look tough and appear to “do something”—regardless of the actual consequences—indigenous pro-democracy groups should have no illusions about the impact of broad economic warfare on their prospects.

Parsi og Bahrami's survey-artikel viser, at der er langt større chance for, at afgrænsede sanktioner vil lykkes som pression, frem for omfattende handelsblokader og økonomiske sanktioner.

5.

For det femte, så har de økonomiske sanktioner heller ikke virket imod Iran, tværtimod. Dette har længe været en åben hemmelighed, selvom der hersker en forståelig tendens blandt de sanktionsførende nationers politikere og presse til at give sanktionerne fortjenesten for den endelige underskrivelse af atomaftalen mellem de stridende parter. Et nøjere kig på denne påstand viser, at det modsatte er sandt.

en rapport udgivet d. 15. oktober 2012 af Congressional Research Service (CSR), der leverer oplysninger til den amerikanske kongres, hedder det bl.a.:
“There is a consensus that U.S. and U.N. sanctions have not, to date, accomplished their core strategic objective of compelling Iran to verifiably limit its nuclear development to purely peaceful purposes. By all accounts—the United States, the P5+1, the United Nations, the International Atomic Energy Agency (IAEA)—Iran has not complied with the applicable provisions of the U.N. Security Council resolutions requiring that outcome.”
 “Sanctions against Iran have not, to date, clearly reduced Iran’s influence in the Middle East or its strategic capabilities in the Persian Gulf region. Iran continues to financially and militarily support militant movements in the Middle East, including the exportation of arms to some of these movements, and to Syria”
 “U.S. and international sanctions have not, to date, had a measurable effect on human rights practices in Iran. Executions have increased in recent years, but that is likely a result of increased opposition activity stimulated by the 2009 uprising in Iran, and not specifically because the regime is trying to prevent criticism of its handling of sanctions.” (mine fremhævninger)
I en ny forskningsrapport konkluderer Bruce D. McDonald og Vincent Reitano, School of Public and International Affairs, North Carolina State University, at sanktionerne mod Iran har tilskyndet regimet til at kompensere for de økonomiske tab gennem militær forbrug: "One potential explanation for this phenomenon is that any decline in a growth is offset by the economic benefit they receive from a response of increased militarization. Using a defense-driven model, we test this explanation with data Iranian from 1959 to 2007."

Det følgende er fra pressemeddelelsen til forskningsartiklen:

"Some people think that the nuclear agreement the United States reached with in 2015 means that economic sanctions worked," said lead study author Bruce McDonald, assistant professor at North Carolina State University in the US.

"But Iran's nuclear programme was not why the US imposed sanctions -- they were put in place decades ago to protest the toppling of the Shah's regime and the Ayatollah's rise to power," McDonald said.

"In addition, the fact that we had to engage in tense negotiations on the nuclear deal signals that the sanctions themselves were not effective," McDonald said.
"And that's consistent with existing scholarship examining centuries of data on economic sanctions; they don't work," he noted.

The findings were published online in the journal Armed Forces & Society.

The researchers argued that rather than encouraging a nation to adopt the desired policy, sanctions instead stiffen the resolve of a nation and encourage it to prepare for possible invasion or other military action.

Ser man på selve konteksten for de økonomiske sanktioner, som blev indført af Sikkerhedsrådet, EU og USA imod Iran i 2006, så kan man faktisk konkludere, at sanktionerne forsinkede en atomaftale mellem de stridende parter med mindst et tiår.

Forhandlingsholdet bag atomaftalen for den siddende regering i Iran var næsten den samme som den, der eksisterede under Khatami-regeringen (1997-2005). Dengang var Rouhani ikke præsident, men chefforhandler i udenrigstjenesten. Khatami-regeringen tilbød Clinton- og Bush-regeringen, mere eller mindre det samme, som Rouhani-regeringen tilbød Obama-administrationen i atomaftalen:
Also unknown today is that in 2005 Iran offered to put in place unprecedented measures, in addition to the requirements in its safeguards agreement with the IAEA, to reassure the outside world that its nuclear activities were exclusively for peaceful purposes.

These measures were contained in a comprehensive set of proposals presented to EU3 representatives in the Quai D’Orsay in Paris on 23 March 2005 [2] by Javad Zarif, (whom President Rouhani has recently appointed Minister of Foreign Affairs). The proposals envisaged the continuation of Iran’s enrichment programme, but under arrangements that would have greatly reduced the possibility that Iran could produce either high enriched uranium or plutonium, the fissile material for nuclear weapons. In particular:

- Immediate conversion of all low enriched uranium to fuel rods for power reactors, to make further enrichment to high enriched uranium more difficult;

- No reprocessing of spent fuel rods, thereby precluding the production of plutonium;

The proposals also provided for continuous on-site presence of IAEA inspectors at Iran’s conversion and enrichment facilities.

There is no doubt that in 2005 Iran went out of its way to address international concerns that its enrichment facilities might be used for weapons purposes. Nevertheless, the EU3 negotiators refused to accept the plan even as a basis for negotiation – because it involved Iran continuing to enrich uranium on its own soil.
USA afviste disse tilbud, skrev Selig Harrison allerede i Financial Times i 2006: "The nuclear negotiations between Iran and the European Union were based on a bargain that the EU, held back by the US, has failed to honour."

Faktisk tilbød den iranske regering mindre i den forhandling, der ledte til en atomaftale, end hvad den tilbød under Khatami-regeringen, inden sanktionerne mod Iran blev indført.

Før sanktionerne kom i spil havde Iran mindre end 3000 centrifuger til deres atomprogram, som Khatami-regeringen tilbød at formindske i antal. I dag har de over titusinder centrifuger, og man har aftalt at gå tilbage til det antal man havde, for ca. 10 år siden. Det ville jeg ikke kalde for en sanktions-succes, tværtimod en eklatant sanktions-fiasko.

Iran tilbød et endnu større rapprochement (en såkaldt "Grand Bargain") i 2003 (Kristof, NYTimes, 2007), dengang havde Iran færre end 300 centrifuger til deres atomprogram. Bush-administrationen afviste tilbuddet.

I hans bog Treacherous Alliance skriver Iranekspert Trita Parsi:

Styret af den opfattelse, at regimets eksistens var på spil, var iranerne klar til at sætte alt på bordet: Hizbollah, den israelsk-palæstinensiske konflikt, herunder Hamas og Islamisk Jihad, og Irans atomprogram. Iranerne udarbejdede et omfattende forslag, der uddybede konturerne til en potentiel aftale imellem de to lande, som tog fat på alle stridsspørgsmål imellem dem. Trita Parsi - Treacherous Alliance: The secret dealings of Israel, Iran, and the U.S., (Yale University Press, London 2007), s.243 (frit oversat)
Parsi giver en detaljeret gennemgang af forslagets indhold, som bl.a. inkluderede en standsning af uranberigelse, ophørelse af støtten til "terrororganisationer," og en tostatsløsning til Israel-Palæstina konflikten (m.m). Reaktionen fra det Hvide Hus var først at ignorere tilbuddet, og derefter at kritisere den schweiziske diplomat, der overbragte tilbuddet til Dick Cheney via iranerne.

Historien om atomkonflikten mellem USA og Iran er en fortælling om årtiers politisk dårskab og et utal af forspildte chancer for at løse striden noget tidligere. Sanktionerne forlængede og intensiverede atomkonflikten, og Vesten endte med en atomaftale, som kunne have set langt mere fordelagtig ud set fra vestlige øjne, hvis man var indgået i forhandlinger, før de internationale økonomiske sanktioner blev iværksat. 

Konklusionen må foreløbigt være, at økonomiske sanktioner mod Iran ikke har været konstruktive ifm. at få Iran til at efterleve "det internationale samfunds" krav til dets atomprogram. Sanktionerne har heller ikke været befordrende for menneskerettighedssituationen inde i landet, og kan heller ikke forventes at forbedre menneskeretssituationen, hvis de blev gendindført.

Til gengæld fik man med direkte diplomati imellem de stridende parter løst den 25 år gamle atomkonflikt, og selvom dette ikke har afstedkommet en respekt for menneskerettighederne i den Islamiske Republik, er ophævelsen af sanktionerne stadig et skridt i den rigtige retning, måske især hvad angår styrkelse af de moderate elementer i regimet, samt bevirkelsen af økonomisk fremgang for middelklassen og den fattige del af befolkningen.

Jeg forstår godt dem, der foreslår, at vi presser Iran til at efterleve menneskerettighederne, for det synes jeg også, at man bør gøre, fx ved at efterleve FNs retningslinjer for virksomheders menneskerettighedsansvar, når man handler med -- og investerer i -- i iranske virksomheder og industrier. Men jeg anbefaler ikke, at man gendindfører økonomiske sanktioner til at opnå dette mål.

søndag, februar 21, 2016

Interview på KomNuDanmark.dk

Hvem er du? Mit navn er Poya Pakzad, jeg er politisk rådgiver og kommunikationsmedarbejder på Mellemøsten hos Mellemfolkeligt Samvirke.

Hvorfor ytrer du dig i offentligheden? Jeg deltager i den offentlige debat, fordi jeg erkender, at jeg som borger i et demokratisk samfund som Danmark, har uovertrufne ressourcer og privilegier til at påvirke samfundet og statens førte politik. Jeg mener ikke, at der er noget særligt ved, at jeg deltager i den offentlige debat. Dette må ikke forveksles med en falsk ydmyghed fra min side, men snarere som en oprigtig forundring over, hvorfor der ikke er flere, der tager del i samfundets udfordringer, når nu vi hverken risikerer forfølgelse, fængsling eller det, der er værre.

Hvilke konsekvenser har det for dig?
 Det værste, der kan ske, er, at nogen latterliggør mig, eller besudler mig. Men det er ret billigt sluppet. I Iran, hvor jeg kommer fra, er prisen for samfundskritik væsentlig højere. Jeg er ret sikker på, at jeg “rykker ved noget”. Der er mange især unge mennesker, som henvender sig for at takke mig for min deltagelse i den offentlige debat. Det synes jeg, er ualmindelig berigende, og det motiverer mig til at fortsætte. Jeg får også utroligt mange henvendelser om at deltage i alskens debatter. Faktisk i så høj grad, at jeg kun når at takke ja til en fraktion af henvendelserne. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at det batter.

Hvordan er du med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? 
Jeg tror ikke, at jeg på egen hånd er med til at gøre hverken Danmark eller verden til et bedre sted. Det er yderst sjældent at enkeltindivider kan yde en sådan påvirkning på historiens gang. Jeg prøver for så vidt muligt at tappe mig ind i eksisterende strømninger og bevægelser, simpelthen i erkendelse af, at forandring sker i fællesskab.

Hvilke projekter synes du fortjener større opmærksomhed?
 Jeg ville ønske, at der var væsentlig større mainstream opmærksomhed på klimaet. Global opvarmning er et massivt problem, ja, faktisk en trussel mod anstændig overlevelse for kommende generationer og ufødte slægter. Det er vores ansvar at sikre fremtiden imod klima-nedsmeltningens svøbe, og de trængsler og lidelser, som den bringer med sig.

Følg Poya Pakzad på Facebook her og på Twitter her 

Kilde: http://komnudanmark.dk/?p=439

onsdag, februar 17, 2016

Er Journalisten.dk's kritik af The Independent forfejlet?MANDAG kl 00.30 om natten udkom en artikel i Independent. Artiklens centrale påstand var, at der var tre flygtninge ud af de i alt 53 mistænkte gerningsmænd bag tyverierne og sexovergrebene på Köln banegård nytårsaften. Klokkeslættet for udgivelsen er vigtig, for som det skal vise sig, så tilskriver fagtidsskriftet Journalisten.dk to fejl til The Independent-artiklen, som ved nærmere eftersyn ikke lader sig opretholde.

tirsdag, februar 16, 2016

Kölns Statsadvokat Ulrich Bremer vrøvler i medierne

(opdatering i bunden)

Kölns statsadvokat Ulrich Bremer blev igår krydsciteret af The Independent for, at et flertal af de mistænkte nytårsaften var nordafrikanere, af "algiersk (25 personer), tunesisk (3) eller marokkansk (21) oprindelse."

Men Bremer udtaler senere til medierne, at hovedparten "falder under den generelle kategori af flygtninge". Faktisk udtaler han, at de tidligere artikler, der ligesom The Independent påstår, at der kun er tre flygtninge iblandt de mistænkte, er "totalt nonsens."

Men er det nu også sandt, at det ligefrem er "totalt nonsens"?

mandag, februar 15, 2016

Er flygtninge mere kriminelle end andre? Tysk politi og "hoax-map" dementerer rygterFlygtninge er lige så kriminelle som alle os andre. Sådan lyder overskriften på et læsværdigt interview af Mathias Irminger i Kristeligt Dagblad med tysk politichef Ulf Küch. Küch er leder af kriminalpolitiet i Braunschweig og ekspert i flygtningekriminalitet, og han mener, at falske rygter om kriminalitet "med urette [bringer] alle migranter i miskredit." I 2015 forsøgte tysk politi også at dementere falske rygter om kriminalitet blandt flygtninge (se nederst i indlægget), men det er op ad bakke i en tid, hvor rygter, proportionsforvrængninger og konspirationsteorier nyder eksponentiel vækst på de sociale medier.

Det følgende er kun et uddrag af interviewet, som kan læses i sin helhed på Kristeligt Dagblads hjemmeside

torsdag, februar 04, 2016

Freedom is always and exclusively freedom for the one who thinks differently.Brudstykke fra essay Russian Revolution af Rosa Luxemburg, 1918, skrevet fra fængslet, året før hun blev myrdet. Farvefremhævningerne er mine.

lørdag, oktober 31, 2015

Baruch Kimmerling om Camp David-forhandlingerne

Baraks "generøse tilbud" til palæstinenserne under Camp David-forhandlingerne i 2000 var mindre værd end de sydafrikanske bantustaner under Apartheid-regimet, skrev den velkendte (og afdøde) israelske sociolog Baruch Kimmerling i et anbefalelsesværdigt review:
"The Israeli proposal, as transmitted to Clinton, was quite detailed. On territory, the Palestinians were to be offered 80:20—that is, 80 per cent of the West Bank and Gaza Strip would be under the control and sovereignty of the Palestinian state; 20 per cent would be annexed to Israel,including seven settlement blocs which comprised around 80 per cent of the Jewish settler population; a viaduct would be built to link the Gaza Strip and West Bank. [...] It should be recalled that the Palestinians, from their perspective, had already made the ultimate concession, and thus were without bargaining chips. In the Oslo agreements, they had recognized Israel’s right to exist in 78 per cent of historical Palestine in the hope that, following the peace agreements with Egypt and Jordan—and on the basis of the Arab interpretation of UNSC Resolutions 242 and 338, which call for withdrawal from territories occupied in 1967—they might recover the remainder, with minor border adjustments. Yet—although later there was a certain slackening of Israeli demands—talk continued concerning annexation of another 12 per cent or so of the West Bank in order to create three settlement blocs, thus dividing the Palestinian state into separate cantons, with the connexions between them very problematic. The Palestinians called the portions allotted to them bantustans; but the original enclaves created by the Afrikaners for South African blacks were far better endowed than those of Barak’s ‘generous’ proposal." (Min fremhævning)
Baruch Kimmerling: From Barak to the Roadmap, New Left Review 23, September-October 2003 
http://newleftreview.org/II/23/baruch-kimmerling-from-barak-to-the-road-map

tirsdag, oktober 27, 2015

Simply cruel and stupid"One can only live while one is intoxicated with life; as soon as one is sober it is impossible not to see that it is all a mere fraud and a stupid fraud! That is precisely what it is: there is nothing either amusing or witty about it, it is simply cruel and stupid." - Lev Tolstoj


mandag, september 28, 2015

Vore handlemuligheder i Syrien: Farlig flirten med krig(Følgende indlæg er skrevet til denne blog i min private egenskab, og er alene udtryk for mine personlige syn på tingene. *Se opdatering og svar på en kritisk henvendelse fra Facebook i bunden)

 


‘The commonest error in politics is sticking to the carcass of dead policies.’ - Lord Salisbury

I lyset af flygtningekrisen diskuteres det igen, hvorvidt vi skal intervenere i Syrien for at vælte Assad og/eller bekæmpe ISIS [1], enten i den nævnte eller i omvendte rækkefølge.[2]
 
Tre begreber bliver brugt i flæng for at beskrive vore muligheder for at udøve konflikthåndtering i Syrien foruden sideløbende drøftelser om at opdyrke et politisk-diplomatisk spor. De tre begreber hedder: 1.Flyveforbudszone; 2.Sikre zoner (’Safe Zones’); og 3.Humanitære korridorer.

Karakteristisk og fælles for alle disse midler er, at de på trods af deres ”humanitære” indpakning er militært betingede værktøjer, når de tages i anvendelse i krigssituationer. I det nedenstående gennemgår jeg kritisk de tre handlemuligheder: 

fredag, september 18, 2015

Man ville måske have været villige til at sende penge og mad, så længe de forblev i nærområdet

Amanda (@hamperlady) har delt en tekst på Twitter fra et momument over den irske sultkatastrofe i Boston. Jeg synes, det fortjener at blive lagt op på bloggen, for som Amanda antyder, lyder det jo påfaldende aktuelt.  
Alene i 1847 ankom 37.000 irske flygtninge i Boston, på grænsen af død og fortvivlelse, forarmede og syge."Indfødte bostonianere ville måske have været villige til at sende penge og mad for at hjælpe de sultende irere, så længe de forblev i Irland," skrev historikeren Thomas H. O'Connor, "men de ville sandelig ikke have, at de kom til Amerika." De nyankomne flyttede ind langs Bostons havnefront, stuvet sammen i fugtige kældre og overfyldte rønner. "Børnene i det irske distrikt," skrev bostonianeren Lemuel Shattuck, "forekom bogstaveligt talt, som født til at dø."

mandag, august 31, 2015

Racisme trives, hvis ikke den bekæmpes

MS.dk, 16. juni 2015
I et moderne samfund er det civilsamfundets pligt at tale racismen midt imod, skriver Poya Pakzad som svar på debat om MS' underskriftindsamling mod racisme og hadefulde ytringer.

Vestens hykleri tærer på Gaza

Dagbladet Information, 2. marts 2015
Sommerens krig i Gaza har efterladt titusinder hjemløse. Genopbygningen er ikke kommet i gang, og flertallet lider under den otte år lange israelske blokade. EU og FN har bedt Israel ophæve blokadepolitikken, men sætter ikke handling bag ordene.

Den tyndslidte gæstfrihed

Jyllands-Posten, 21. august 2014, af Poyâ Pâkzâd og Peter Christiansen
Borgerkrigen i Syrien går snart ind i sit fjerde år. Spændingen i nabolandene er tæt på bristepunktet under det konstante pres fra flygtningestrømmen. Det udgør en trussel for hele regionen, men er et problem for hele verden.

Forsvaret flygter fra krigsansvaret

Politiken, 23. maj 2013, af Poyâ Pakzâd, Søren Friis, og Jørn Boye Nielsen
Der tegner sig et bekymrende mønster af landets forsvarsledelse